top of page
Search

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΛΑKETAS ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Της Σταύρης Τσαγγαρίδου


Υπάρχει, πλέον, ανησυχία ότι ο άνθρωπος στις μέρες μας έχει χάσει τη δυνατότητά του να

ορίζει τον εαυτό του, να σκέφτεται, να εκφράζει τις ιδέες του και γενικότερα να διαμορφώνει τη

ζωή του. Δυστυχώς, αν και τα μέσα για να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή είναι πολλά, έχει οδηγηθεί

σε νέες «δεσμεύσεις». Η απελευθέρωση του είναι αναγκαία!

Οι αγώνες του ανθρώπου για απελευθέρωση μέσω των ΜΜΕ άρχισαν το 1878 με την πρώτη

κυπριακή εφημερίδα να κυκλοφορεί στην Κύπρο, ξεκινώντας έτσι την ιστορία της κυπριακής

δημοσιογραφίας στο νησί μας. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, όμως, ήταν αυτός που έφερε το

δικαίωμα της ελευθεροτυπίας και της έκφρασης στο νησί. Ακόμη, το 1960, παράλληλα με τον

Τύπο, αναπτύσσονται το κυπριακό ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Πέρασαν 30 χρόνια μετά την

κυπριακή ανεξαρτησία, για να εισαχθεί και ο θεσμός της ιδιωτικής ραδιοφωνίας λόγω κυρίως

του πολιτικού προβλήματος που αντιμετώπιζε η χώρα. Σήμερα η Κύπρος απολαμβάνει την

ελευθερία έκφρασης και ελευθεροτυπίας με απεριόριστες πληροφορίες σε γραπτό και

ηλεκτρονικό Τύπο. Νομικά, πλέον, από το 1989 όλοι οι δημοσιογράφοι εκτελούν ανεμπόδιστα

το επάγγελμά τους και έχουν ελεύθερη πρόσβαση ακόμα και σε επίσημες πληροφορίες για την

εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι δημοσιογράφοι έχουν κι αυτοί το δικαίωμα προστασίας των πηγών τους, μπορούν να

αρνηθούν να δώσουν κατάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις δημοσίευσης πληροφοριών

σχετικά με ποινικά αδικήματα. Τότε, ο δημοσιογράφος πιθανόν να υποχρεωθεί από το

δικαστήριο να αποκαλύψει την πηγή του, σύμφωνα και με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής

Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 19 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη και τις ιδέες τους,

καθώς και να μεταδίδουν, αλλά και να λαμβάνουν πληροφορίες σε οποιασδήποτε μορφής ΜΜΕ.

Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης δεν είναι απόλυτο, αλλά υπόκειται σε

περιορισμούς, που προνοούνται από τον εθνικό νόμο και είναι απαραίτητοι σε μία δημοκρατική

κοινωνία για την προστασία της δομής του κράτους και των πολιτών του. Συγκεκριμένα, σε

περιπτώσεις που κάποιες πληροφορίες που δημοσιεύονται έχουν ρατσιστικό περιεχόμενο ή

οδηγούν σε διακρίσεις είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις (κατ’ επίκληση του άρθρου 17 της Σύμβασης), εφόσον η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης θα επηρέαζε την άσκηση των

δικαιωμάτων άλλων προσώπων και το δημόσιο συμφέρον. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει δώσει επιπρόσθετη προστασία στους δημοσιογράφους, αφού η ελευθερία του Τύπου είναι απαραίτητη σε κάθε δημοκρατική κοινωνία.

Στην Klaketacy Productions αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα της ελευθερίας που υπάρχει

για πρόοδο του ανθρώπου και της κοινωνίας, για απόκτηση αυθεντικών ανθρωπίνων σχέσεων, για διατήρηση της ειρήνης και της τάξης, και γενικότερα για την προαγωγή του πολιτισμού καιτη θεμελίωση της αληθινής δημοκρατίας. Η συμβολή μας στον αγώνα για την κατοχύρωση του «ουσιαστικά» ελεύθερου ανθρώπου εξασφαλίζεται μέσω των δραστηριοτήτων μας. Ταυτόχρονα, αγωνιζόμαστε ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να εκφράζεται, να σκέφτεται και να ενεργεί ελεύθερα, βασιζόμενος στις αρχές και στις αξίες του.

Στο σημείο αυτό ας επισημάνουμε τις συνθήκες που παρεμποδίζουν τους σύγχρονους

ανθρώπους από το να είναι ελεύθεροι, αλλά και τις συνθήκες χειραγώγησης και εκφοβισμού.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, πλέον τα κρατικά και τα ατομικά συμφέροντα, λόγω ανταγωνισμού,

επιδιώκουν την εξουσία και τη δύναμη, καθώς και την εξασφάλιση του «δικαίου του

ισχυροτέρου», δημιουργώντας ένα καταπιεστικό περιβάλλον. Γενικά οδηγούν στην

περιθωριοποίηση κάποιων ατόμων και στην έλλειψη δημοκρατίας. Επιπλέον, η ανεργία μερικών ή η απληστία άλλων λόγω των αυξημένων αναγκών όλων μας, όπως και ο υλιστικός

ευδαιμονισμός, μας ωθούν συχνά σε υποβιβασμό των αξιών και των ιδανικών μας, αλλά και σε μηχανοποίηση της ζωής μας. Ταυτόχρονα, μας έχουν αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά μας ενδιαφέροντα και τα προβλήματά μας, οδηγώντας μας στην έλλειψη ηθικών προτύπων. Τραγικό, δε, είναι και το γεγονός ότι καταλήγουμε στη μαζοποίηση λόγω των προκαταλήψεων και των έμμονων ιδεών μας, καθώς και στην «πλύση εγκεφάλου» που προωθείται. Ακόμα, είναι φορές που κάποιες διαφημίσεις που προβάλλονται είναι κατευθυνόμενες! Χαρακτηριστικά, πλέον, πολλών ανθρώπων είναι η έλλειψη γνώσης, καλλιέργειας, αλλά και αυτοπειθαρχίας. Δυστυχώς, τα δεσμά είναι αρκετά σε όλα τα επίπεδα ζωής του ανθρώπου σήμερα, σε σημείο που αρκετές φορές δεν τα συνειδητοποιεί ούτε ο ίδιος.

Καλείται άμεσα η δράση της σωστής παιδείας και αγωγής για τα όσα προβάλλονται από τα

ΜΜΕ για την καλλιέργεια ελεύθερων πολιτών, με ανθρωπιστικά και δημοκρατικά ιδανικά, όπως και με πίστη στον αγώνα για εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σωστή κι επαρκής πληροφόρηση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της αυτογνωσίας μας κι έπειτα της κριτικής μας σκέψης, των πρωτοβουλιών από μέρους μας για ελεύθερη δημιουργία,

προστατεύοντας την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά μας. Μπορεί αρκετές φορές να

φτάσουμε και σε αμφισβήτηση της αυθεντίας πολλών προβεβλημένων προσώπων, αλλά έτσι θα είναι δυνατή η αποφυγή κατάχρησης της «ελευθερίας», η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και η προβολή σωστών προτύπων. Στα ΜΜΕ μπορούμε να εντοπίσουμε ενδιαφέροντα, πολλές φορές ανωτέρου επιπέδου, αλλά και να αναπτύξουμε την ανεκτικότητά μας στο σύνολο, με σεβασμό κι αγάπη σε άτομα διαφόρων προτιμήσεων.

Είναι επικίνδυνο ότι ο άνθρωπος «άγεται και φέρεται» συνεχώς από τις συνθήκες της εποχής του, χωρίς να κατανοεί την πραγματικότητα, γι’ αυτό και δεν αντιδρά κι απλά συμβιβάζεται. Συχνά οδηγείται σε δεσμεύσεις κι έτσι έχει χάσει την αληθινή του ελευθερία και την ανθρωπιά του.

Σε κάθε περίπτωση είναι και δική μας πεποίθηση η «αποδέσμευση» από αθέμιτα δεσμά κάθε

επιπέδου, εξού και προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε κάθε οργανισμό που πιστεύει στο «θέλει

αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του info@klaketacy.com ή

καλέστε το +35733314565 για πιθανή μας συνεργασία.


4 views0 comments

Comments


bottom of page